مطالب کوتاه بهداشتی

 

طبق گفته دکتر فرنچسکا فوسکو در صورتیکه ریزش مو دارید تارهای افتاده موهایتان را بررسی کنید،در صورتیکه حباب سفید در انتهای تارها بود یعنی موهای شما از ریشه ریزش دارند و بایستی از شامپوهای ضد ریزش مو استفاده کنید، ولی در صورتیکه در انتهای تارهای مو حبابهای سفید رنگ نبود یعنی موهایتان از ساقه شکسته اند و این نشانه شکنندگی و آسیب دیده بودن  آنهاست.

یک تبلیغ خلاقانه برای خمیر دندان MAXAM

برای تبلیغ این خمیر دندان از سازه های تمدن بشری در مصر و یونان استفاده شده است.

تصویر گویای این مطلب است که در صورت عدم مسواک زدن ،میکروبها و باکتریها بر روی دندانها چنین تمدنی را ایجاد خواهند نمود.