مطالب کوتاه بهداشتی

طبق گفته دکتر فرنچسکا فوسکو در صورتیکه ریزش مو دارید تارهای افتاده موهایتان را بررسی کنید،در صورتیکه حباب سفید در انتهای تارها بود یعنی موهای

ادامه مطلب »