اسپری چند منظوره روف (Roof)

پاک کننده چند منظوره روف دارای  بوی معطر بوده که یک مایع غیر اسیدی است و یک چربی زدای قوی محسوب می شود.

قدرت و سرعت پاک کنندگی چند منظوره روف بالا بوده و جرم بری آن بسیار عالی است.

دارای حجم 600 میلی لیتر