خود تراش لورد

خود تراش لورد با توجه به صرفه اقتصادی و درجه یک بودن وسیله ای مناسب جهت اصلاح صورت است.

بسیاری از افراد برای اصلاح صورت از ژیلت استفاده میکنند و برخی دیگر از وسیله ای قدیمی تر برای اصلاح صورت استفاده میکنند.

در این بین افرادی هم هستند که استفاده از ماشین های اصلاح را ترجیح می دهند.

لازم به ذکر است که تیغ های ریش تراش به نسبت ماشین ها،اصلاحی صاف تر و تمیز تر انجام میدهند.

تیغ اصلاح یک وسیله شخصی است و نباید از آن استفاده مشترک نمود.