دستمال جیبی شکوه

 دستمال جیبی شکوه یک دستمال همراه و همیشه در دسترس است که دارای نرمی و لطافت خوبی می باشد.

دستمالهای کاغذی نوعی از محصولات سلولزی بهداشتی بوده که اگر از نوع غیر استاندارد باشد کیفیت خوبی ندارند.

دستمال کاغذی شکوه جذب رطوبت بالایی داشته و دارای نشان استاندارد می باشد.

قدرت جذب دستمال شکوه بالا بوده و از لحاظ اقتصادی نیز قیمت پایینی دارد.

محصولی از شرکت ماهین