شامپو انار پرژک

دارای روغن طبیعی هسته انار

قابل استفاده رای کلیه موها مخصوصا موهای آسیب دیده و رنگ شده