شیشه شوی گلرنگ

شیشه شوی گلرنگ چربیهای روی شیشه و سطوح صاف و صیقلی را به راحتی از بین برده و هیچ اثری از لکه بر روی آنها باقی نمی گزارد

شیشه پاک کن گلرنگ کلیه آلودگیها و چربیها را از بین برده وسطوح را کاملا تمیز و براق می سازد.

دارای حجم 500 میلی لیتر

محصولی از شرکت گلرنگ