صابون کرمی داو

صابون کرمی داو دارای کرم مرطوب کننده بوده که ضمن تمیز کردن صورت رطوبت پوست را حفظ کرده و از خشک شدن پوست جلوگیری می کند.

پس از استفاده از صابون کرمی داو سلولهای مرده پوست از بین رفته و پوست را صاف و شفاف می سازد.

دارای وزن 135 گرم