صابون مراغه پیروز (زرد)

صابون مراغه یکی از صابونهای سنتی است که از زمانهای قدیم برای شستشوی سر استفاده شده است.

مواد اولیه صابون مراغه،دنبه گوسفند و سود سوز آور است و از مواد شیمیایی در تهیه آن استفاده نمی شود.

صابون مراغه پیروز دارای روغن نارگیل و با قدرت پاکیزگی زیاد موها را شستشو داده و تمیز می کند.