مایع ظرفشویی جام یک لیتری

مایع ظرفشویی جام با اسانس لیمو و با قدرت کف کنندگی فراوان چربیهای ظروف را کاملا از بین برده و ظروف را درخشان و تمیز می کند.

در فرمولاسیون مایع ظرفشویی جام،سود سود آور و فرمالین به کار نرفته است لذا پس از استفاده دستها را نرم و لطیف می کند.