مایع ظرفشویی جام 4 لیتری

مایع ظرفشویی جام با اسانس لیمو یک شوینده مناسب و قوی برای شستشوی ظروف می باشد.مایع ظرفشویی جام با کف فراوان کلیه لکه های چربی روی سطح ظروف را از بین برده و ظروف را براق و درخشان می کند.

این مایع ظرفشویی غلیظ بوده لذا مقدار کمی از آن برای شستشوی ظروف کافی بوده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.همچنین بدون فرمالین بوده و دارای مواد نرم کننده پوست دست نیز می باشد.