نرم کننده البسه

از بین برنده الکتریسیته ساکن جهت جلوگیری از چسبیدن لباس به بدن

 

 

توضیحات

نرم کننده البسه

از بین برنده الکتریسیته ساکن جهت جلوگیری از چسبیدن لباس به بدن

 

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید