مسواک انگشتی Camro

مسواک انگشتی به رویش دندانهای کودک کمک کرده و لثه ها را تمیز می کند.همچنین حس خارش در لثه ها را برطرف می کند.

برای استفاده از مسواک انگشتی نیازی به استفاده از خمیر دندان نیست.

پس از استفاده از مسواک انگشتی باید آنرا کاملا شسته و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

محصولی از شرکت نوین بهداشت ارس