پاک کننده چند منظوره اتک - Attack

پاک کننده چند منظوره اتک – Attack یک شوینده قوی است که با توجه به داشتن مواد براق کننده; سطوح مختلف را تمیز و درخشان می کند.

برای تمیز کردن سطوح مختلف;نیاز به مایعی است که این قابلیت را داشته باشد که فقط برای استفاده از یک سطح خاص نباشد. گاهی اوقات نیاز است سطوح مختلفی مانند آشپزخانه و سرویس بهداشتی تمیز و عاری از هرگونه میکروب شود.

مایع پاک کننده اتک ;یک چربی زدای قوی است که لکه ها و چربی های روی سطوح مختلف را به راحتی از بین میبرد; همچنین فاقد مواد اسیدی و قلیایی می باشد. بنابراین هیچگونه خورندگی بر روی سطوح ایجاد نمی کند.

پاک کننده اتک قابل ستفاده برای انواع مختلف سطوح اعم از کاشی،سرامیک،شوفاژ،هود،سرویس بهداشتی،وان و یخچال می باشد.

نحوه استفاده از پاک کننده اتک:

ابتدا با توجه به ابعاد سطح مقداری مایع اتک را روی آن اسپری نمایید.یعد از حدود 30 ثانیه با یک دستمال سطح مورد نظر را تمیز نمایید.در انتها نیز با یک دستممال مرطوب کل سطح را پاک نمایید. برای اطمینان از عدم ایجاد آسیب به دستها، قبل از کار با چند منظوره اتک حتما از دستکش استفاده نمایید.

دقت شود که چند منظوره اتک برای سطوح شیشه،آینه و رنگ قابل استفاده نمی باشد.همچنین از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.

برای خرید پاک کننده اتک به صورت عمده با دفتر سایت شوینده تماس بگیرید.