فروش عمده مسواک و خمیر دندان

پاک کننده چند منظوره سیف

پاک کننده چند منظوره سیف با ریز دانه های فعال;تمامی سطوح را به راحتی شسته و لکه ها و چربی های سخت سطوح را کاملا از بین می برد.

پاک کننده چند منظوره سیف دارای اسناس لیمو بوده،به رنگ کرم و دارای وزن 750 گرم می باشد.

نمایندگی: شرکت یونیلیور ایران