ژل جرم گیر گیاهی آسا پاک

ژل جرم گیر گیاهی آسا پاک یک محصول دانش بنیان است که با استفاده از مواد گیاهی تهیه شده و بدون هیچ مواد مضری می باشد.

جرم گیر آساپاک صد در صد گیاهی بوده و لکه ها را به راحتی از بین می برد.این جرم گیر ضد حساسیت بوده و بر روی سینک،شیر آلات خوردگی ایجاد نمی کند.

محصولی از شرکت هومان بنای کادوس