کرم دست و پای جی

جلوگیری از زبر شدن پوست

مورد استفاده برای دست،آرنج،پا و زانو

دارای گلیسرین،روغن بادام و موم زنبور عسل

جلوگیری از ترک پوست

محصولی از شرکت بازرگانی جی